فیسی جوانتر را با ابروهای پهن تر تجربه خواهید کرد

فیسی جوانتر را با ابروهای پهن تر تجربه خواهید کرد

فیسی جوانتر را با ابروهای پهن تر تجربه خواهید کرد:  در قدیم همیشه این جمله بین خانوم ها شنیده میشد که هرچی ابرو نازک تر باشد بهتر است ...

ادامه مطلب

لاکمه (lakme)

راز داشتن موهای سالم و زیبا و درخشان چیست؟

راز داشتن موهای سالم و زیبا و درخشان چیست؟ براستی که  راز داشتن موهای سالم و زیبا و درخشان چیست؟ اکثر خانم‌ها یک رویای مشترک دارند ، آ...

ادامه مطلب

ماسک مو و ۸ نکته بسیار مهم استفاده از آن

ماسک مو و ۸ نکته بسیار مهم استفاده از آن

ماسک مو : زن و زیبایی زن از موهای او آغاز می شود. یکی از وجه تمایزات اساسی میان زن و مرد و آنچه که او را حیث زیبایی از مردان متفاوت می ...

ادامه مطلب